Yönetim - Gölbelen Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

YÖNETİM

İsim

Soyisim

Görev

Yaşar

Kızıldaş

Başkan

Orhan

Karaçay

Başkan Yardımcısı

Summani

KEMENÇE

Sayman Üye

Davut

BEŞDAŞ

Yönetim Kurul Asil Üyesi

Özkan

DAŞDEMİR

Yönetim Kurul Asil Üyesi

Salih

KIZILDAŞ

Yönetim Kurul Asil Üyesi

Tuncay

BEYAZ

Yönetim Kurul Asil Üyesi

İbrahim

ALTUNDAŞ

Yönetim Kurul Yedek Üyesi

Kadir

ASLANTAŞ

Yönetim Kurul Yedek Üyesi

Cemal

BEYAZ

Yönetim Kurul Yedek Üyesi

Nazim

SÜMBÜL

Yönetim Kurul Yedek Üyesi

Ensar

KOÇ

Yönetim Kurul Yedek Üyesi

Alay

KARAÇAY

Yönetim Kurul Yedek Üyesi

Ahmet

BEŞDAŞ

Yönetim Kurul Yedek Üyesi

Şennik

SÜMBÜL

Denetim Kurul Başkanı

Atilla

MARAL

Denetim Kurul Üyesi

Şentürk

KUYLU

Denetim Kurul Üyesi

Alim

BEŞDAŞ

Denetim Kurul Üyesi

Mehmet

GÖLBAŞI

Denetim Kurul Üyesi

Mehti

KOÇ

Denetim Kurul Üyesi